Hiren’s BootCD 9.8


Hiren’s BootCD 9.8
Release: 11 มีนาคม 2552

Hiren’s BootCD เป็นซีดีที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในตรวจสอบ แก้ไข และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และวินโดวส์ ล่าสุดอัพเดทเป็นเวอร์ชัน 9.8 โดยมีเครื่องมือหลายตัวที่อัพเดทเป็นเวอร์ชันใหม่ รวมถึงการอัพเดทซิกเนเจอร์ไฟล์หรือดาต้าเบสของโปรแกรมต่างๆ

ประเภทของเครื่องมือใน Hiren’s BootCD 9.8
ใน Hirens BootCD 9.8 นั้น มีเครื่องมือต่างๆ จำนวน 17 ประเภท ด้วยกัน ดังนี้
1. Partition Tools
2. Disk Clone Tools
3. Antivirus Tools
4. Recovery Tools
5. Testing Tools
6. RAM (Memory) Testing Tools
7. Hard Disk Tools
8. System Information Tools
9. MBR (Master Boot Record) Tools
10. BIOS / CMOS Tools
11. MultiMedia Tools
12. Password Tools
13. NTFS (FileSystems) Tools
14. Dos File Managers
15. DOS Tools
16. Windows Tools
17. Other Tools

รายชื่อเครื่องมือใน Hiren’s BootCD 9.8
รายชื่อเครื่องมือใน Hiren’s BootCD 9.8 มีดังนี้

1. Partition Tools
-Partition Magic Pro 8.05
-Acronis Disk Director Suite 9.0.554
-Paragon Partition Manager 7.0.1274
-Partition Commander 9.01
-Ranish Partition Manager 2.44
-The Partition Resizer 1.3.4
-Smart Fdisk 2.05
-SPecial Fdisk 2000.03t
-eXtended Fdisk 0.9.3
-GDisk 1.1.1
-Super Fdisk 1.0
-Partition Table Editor 8.0

2. Disk Clone Tools
-ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002)
-Norton Ghost 11.5 (with usb/scsi support)
-Acronis True Image 8.1.945
-Partition Saving 3.60
-COPYR.DMA Build013

3. Antivirus Tools
-McAfee Antivirus 4.4.50 (3012)

4. Recovery Tools
-Active Partition Recovery 3.0
-Active Uneraser 3.0
-Ontrack Easy Recovery Pro 6.10
-Winternals Disk Commander 1.1
-TestDisk 6.10
-Lost & Found 1.06
-DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100
-Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64
-PhotoRec 6.10

5. Testing Tools
-System Speed Test 4.78
-PC-Check 6.5
-Ontrack Data Advisor 5.0
-The Troubleshooter 7.02
-PC Doctor 2004
-CPU/Video/Disk Performance Test 5.7
-Test Hard Disk Drive 1.0

6. RAM (Memory) Testing Tools
-GoldMemory 5.07
-Memtest86+ 2.11

7. Hard Disk Tools
-Hard Disk Diagnostic Utilities (Set)
-HDD Regenerator 1.51
-HDAT2 4.53
-Ontrack Disk Manager 9.57
-Norton Disk Doctor 2002
-Norton Disk Editor 2002
-Hard Disk Sentinel 0.02
-Active Kill Disk 4.1
-SmartUDM 2.00
-Victoria 3.33e
-HDD Eraser 4.0

8. System Information Tools
-Aida16 2.14
-PCI and AGP info Tool (3012)
-System Analyser 5.3u
-Navratil Software System Information 0.60.32
-Astra 5.41
-HwInfo 5.2.5
-PC-Config 9.33
-SysChk 2.46
-CPU Identification utility 1.15
-CTIA CPU Information 2.7

9. MBR (Master Boot Record) Tools
-MBRWork 1.07b
-MBR Tool 2.2.100
-DiskMan4
-BootFix Utility
-MBR SAVE / RESTORE 2.1
-Boot Partition 2.60
-Partition Table Doctor 3.5
-Smart Boot Manager 3.7.1
-Bootmagic 8.0
-MBRWizard 2.0b

10. BIOS / CMOS Tools
-CMOS 0.93
-BIOS Cracker 4.8
-BIOS Cracker 1.4
-BIOS Utility 1.35.0
-!BIOS 3.20
-DISKMAN4
-UniFlash 1.40
-Kill CMOS
-Award DMI Configuration Utility 2.43

11. MultiMedia Tools
-Picture Viewer 1.94
-QuickView Pro 2.58
-MpxPlay 1.56

12. Password Tools
-Active Password Changer 3.0.420
-Offline NT/2K/XP Password Changer
-Registry Reanimator 1.02
-NTPWD
-Registry Viewer 4.2
-ATAPWD 1.2

13. NTFS (FileSystems) Tools
-NTFS Dos Pro 5.0
-NTFS 4 Dos 1.9
-Paragon Mount Everything 3.0
-NTFS Dos 3.02
-EditBINI 1.01

14. Dos File Managers
-Volkov Commander 4.99
-Dos Command Center 5.1
-File Wizard 1.35
-File Maven 3.5
-FastLynx 2.0
-LapLink 5.0
-Dos Navigator 6.4.0
-Mini Windows 98

15. DOS Tools
-USB CD-Rom Driver 1
-Universal USB Driver 2
-ASUSTeK USB Driver 3
-SCSI Support
-SATA Support
-1394 Firewire Support
-Interlnk support at COM1
-Interlnk support at LPT1
-and too many great dos tools

16. Windows Tools
-SpaceMonger 1.4
-WinDirStat 1.1.2.80
-Drive Temperature 1.0
-Disk Speed 1.0
-MemTest 1.0
-S&M Stress Test 1.9.1
-PageDfrg 2.32
-WhitSoft File Splitter 4.5a
-7-Zip 4.62 New!
-Off By One Browser 3.5d
-Ghost Image Explorer 11.5
-DriveImage Explorer 5.0
-Drive SnapShot 1.39
-Active Undelete 5.5
-Restoration 3.2.13
-GetDataBack for FAT 2.31
-GetDataBack for NTFS 2.31
-Recuva 1.22.384
-Partition Find and Mount 2.3.1
-Unstoppable Copier 3.56
-HDD Scan 3.1
-HDDTune 2.55
-Express Burn 4.16
-Data Shredder 1.0
-Startup Control Panel 2.8
-NT Registry Optimizer 1.1j
-Registry Editor PE 0.9c
-DefragNT 1.9
-JkDefrag 3.36
-Startup Monitor 1.02
-IB Process Manager 1.04
-Process Explorer 11.31
-Pocket KillBox 2.0.0.978
-Unlocker 1.8.7
-HijackThis 2.0.2
-RootkitRevealer 1.7.1
-Silent Runners Revision 59
-Autoruns 9.37
-Dial a Fix 0.60.0.24
-CurrPort 1.55
-Unknown Devices 1.2 (3012)
-PCI 32 Sniffer 1.4 (3012)
-NewSID 4.10
-Double Driver 1.0
-DriverBackup! 1.0.3
-CPU-Z 1.49
-CWShredder 2.19
-SmitFraudFix 2.387
-Winsock 2 Fix for 9x
-XP TCP/IP Repair 1.0
-CCleaner 2.15.815
-EzPcFix 1.0.0.16
-Content Advisor Password Remover 1.0
-WinKeyFinder 1.73
-ProduKey 1.35
-Wireless Key View 1.20
-Monitor Tester 1.0
-Shell Extensions Manager (ShellExView) 1.35
-Ultimate Windows Tweaker 1.0
-TweakUI 2.10
-Xp-AntiSpy 3.97
-PC Wizard 2008 1.871
-Spybot – Search & Destroy 1.6 (3012)
-SpywareBlaster 4.1 (3012)
-Ad-Aware SE Personal 1.06 (3012)

17. Other Tools
-Ghost Walker 2003.793
-DosCDroast beta 2
-Universal TCP/IP Network 6.2

การดาวน์โหลด Hiren’s BootCD 9.8
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด Hiren’s BootCD 9.8 ได้ฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนา http://www.hiren.info/
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Hiren’s BootCD 9.8

วิธีการเขียน Hiren’s BootCD 9.8 ลงแผ่นซีดี
หลังจากทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Hiren’s BootCD 9.8 จะได้ไฟล์ชื่อ Hirens.BootCD.9.8.rar จากนั้นสามารถทำการเขียนลงแผ่นซีดี ตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ทำการแตกไฟล์ Hirens.BootCD.9.8.rar โดยใช้ 7-zip หรือ winrar หรือ winzip ซึ่งจะได้ไฟล์ Hiren’s.BootCD.9.8.iso โฟลเดอร์ keyboard patch และเท็กซ์ไฟล์อีก 2 ไฟล์
2. หากไฟล์ keyboard patch ยังเป็นซิปไฟล์อยู่ให้ทำการแตกไฟล์ก่อน จะได้ไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์ คือ keyb.dat, keyb.sys, patch.bat และ readme.txt
3. สร้างไฟล์เดอร์ใหม่โดยอาจจะตั้งชื่อเป็น Hiren เป็นต้น จากนั้นก็อปปี้ไฟล์ Hiren’s.BootCD.9.8.iso และไฟล์ keyb.dat, keyb.sys, Patch.bat ลงในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
4. ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Patch.bat จากนั้นกด Y รอจนการทำงานแล้วเสร็จแล้วคีย์ใด เพื่อจบการแพตช์ ซึ่งจะได้ไฟล์ชื่อ US Patched Hiren’s.BootCD.9.8.iso
5. ทำการไฟล์ US Patched Hiren’s.BootCD.9.5.iso ลงแผ่นซีดี ซึ่งขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้เขียน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการเขียนให้เลือกเป็น Disk image หรือ Image file หากเลือกเป็น Data จะไม่สามารถบูตได้

ตัวอย่างการเขียนด้วยโปรแกรม Nero Express
1. เปิดโปรแกรม Nero Express
2. คลิก Image, Project, Copy
3. คลิก Disk Image or Save Project
4. ให้ท่องไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 แล้วเลือกไฟล์ S Patched Hiren’s.BootCD.9.8.iso
5. คลิก Burn เพื่อเขียนแผ่น

หมายเหตุ:
ไฟล์ ที่ได้จากการดาวน์โหลดโปรแกรม Hiren’s BootCD 9.8 นั้น โดยทั่วไปจะชื่อ Hirens.BootCD.9.8.rar แต่ชื่อไฟล์อาจจะแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดาวน์โหลด สำหรับในส่วนนามสกุลส่วนมากจากเป็น .rar แต่หากเป็น .zip ก็ให้ทำการแตกไฟล์ตามวิธีการแบบเดียวกันกับ .rar

Copyright © 2009 All Rights Reserved.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s