Delete personal information in IE6


การลบข้อมูลส่วนตัวใน Internet Explorer 6
การใช้งาน อินเทอร์เน็ตโดยใช้ Internet Explorer นั้น หลายๆ ครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบตัวตน (Authentication) โดยการใช้ Username และ Password เช่น การล็อกอินเข้าระบบอีเมล เป็นต้น หรือในบางครั้งจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งในตัวโปรแกรม Internet Explorer นั้นจะมีเครื่องมือชื่อ AutoComplete ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ ดังที่กล่าวมา โดยมันจะทำหน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ Username และ Password รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆ ไป โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำการป้อนใหม่…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s