พิมพ์หน้าเว็บจาก Internet Explorer โดยไม่แสดง Header/Footer


ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หน้าเว็บออกทางเครื่องพิมพ์ จากโปรแกรม Internet Explorer เนื่องจากโดยดีฟอลท์นั้น IE จะมีการพิมพ์รายละเอียดของหน้าเว็บในส่วนหัวของหน้า (Header) และ ส่วนท้ายหน้า (Footer)

สำหรับวิธีแก้ไขปัญหานี้แบบชั่วคราวทำได้ โดยการปิดอ็อปชัน headers and footers ก่อนทำการพิมพ์ โดยการคลิกเมนู File คลิก Print คลิก Preview จากนั้นคลิกที่ไอคอน Turn headers and footers on or off แต่ถ้าหากต้องการแก้ไขปัญหาเป็นการถาวรก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก File คลิก Page Setup
2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Page Setup ภายใต้หัวข้อ Headers และ Footers ให้ทำการลบข้อมูลที่อยู่ในกล่องออก
3. คลิก OK

อีกวิธีคือ การเปลี่ยนข้อมูลที่จะแสดงในส่วนหัวของหน้าและส่วนท้ายหน้า ตัวอย่างเช่นใส่ &d หรือ &D สำหรับการแสดงวันที่ &t หรือ &T เพื่อแสดงเวลา และ &p เพื่อแสดงหมายเลขหน้าเวลา

ที่มา: Thai Windows Administrator Blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s