Proxy Settings in Mozilla Firefox


การตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ Firefox 2.0.x

ในบางองค์กรนั้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้งานผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งวิธีการตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Firefox มีขั้นตอนดังนี้…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s