10 Immutable Laws of Security


กฏความปลอดภัย 10 ประการในการเสริมภูมิต้านทานให้คอมพิวเตอร์

Law #1: If a bad guy can persuade you to run his program on your computer, it’s not your computer anymore
ถ้า ผู้ประสงค์ร้ายสามารถทำให้คุณรันโปรแกรมของเขาบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไป เนื่องจากเมื่อโปรแกรมถูกรัน มันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ เช่น เฝ้ามองการกดคีย์บอร์ดแล้วทำการส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่เป็น…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s