Bing past Yahoo to be #2 search engine


Bing แซงหน้า Yahoo ขึ้นอันดับ 2 ของเสิร์จเอ็นจิน

มีการโพสต์บทความใน Technet Blog (http://blogs.technet.com) อ้างว่า Bing (http://www.bing.com/) เสิร์ชเอ็นจินตัวใหม่จากไมโครซอฟท์ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปเมื่อต้นเดือนนี้ (มิถุนายน 52) ได้แซงหน้า Yahoo ขึ้นเป็นเสิร์จเอ็นจินอันดับ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ StatCounter Global Stats ซึ่งรวมรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 52 ดังรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 52 ในประเทศอเมริกานั้น Bing (http://www.bing.com/) มีส่วนแบ่งประมาณ 15.64 % ซึ่งสูงกว่า Yahoo (http://www.yahoo.com/) ซึ่งมีส่วนแบ่งประมาณ 10.32% สำหรับอันดังหนึ่งยังคงเป็น Google (http://www.google.com/) ที่มีส่วนแบ่งประมาณ 71.99% ซึ่งตกลงมาเล็กน้อย (แต่ยังทิ้งระยะห่างค่อนข้างมาก) หลังจากไมโครซอฟท์เปิดตัว Bing


รูปที่ 1 USA Top 5 Search Engine 29 May – 4 Jun 09 (ภาพจาก http://gs.statcounter.com)

สำหรับข้อมูลส่วนแบ่งเสิร์ชเอ็นจินจากทั่วโลกนั้น Bing (http://www.bing.com/) ก็แซงหน้า Yahoo (http://www.yahoo.com/) ได้แล้วเช่นกัน โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 5.56 % ในขณะที่ Yahoo (http://www.yahoo.com/) มีส่วนแบ่งประมาณ 5.17% สำหรับอันดังหนึ่งยังคงเป็น Google (http://www.google.com/) ที่มีส่วนแบ่งประมาณ 87.66% ซึ่งตกลงมาเล็กน้อย (แต่ยังทิ้งระยะห่างค่อนข้างมาก) หลังจากไมโครซอฟท์เปิดตัว Bing


รูปที่ 2 Worldwide Top 5 Search Engine 29 May – 4 Jun 09 (ภาพจาก http://gs.statcounter.com)

• ที่มา: Thai Windows Admin Blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s