Google Apps Standard Edition ยังคงใช้ได้ฟรีเช่นเดิม


สืบเนื่องจากการที่ Google ได้ประกาศราคาค่าใช้บริการ Google Apps Premier Edition ซึ่งกำหนดาคาที่ $50 / user account / year โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงเวอร์ชัน Standard Edition ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยของผู้ใช้งาน Google Apps Standard Edition ว่า Google จะยังให้ใช้ได้ฟรีต่อไปหรือไม่อย่างไร ซึ่งทาง Google ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่า “ไม่คิดค่าใช้จ่าย” สำหรับ Google Apps Standard Edition รวมถึง Education Edition

สำหรับ Google Apps Standard Edition รวมถึง Education Edition นั้นถึงจะมีฟีเจอร์ต่างๆ ให้ใช้งานน้อยกว่าเวอร์ชัน Premier Edition แต่ก็นับว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในแบบส่วนตัวหรือการศึกษา

สำหรับท่านที่ใช้งาน Google Apps Standard Edition อยู่ ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับ สรุปว่า Google ยังคงให้ใช้งานได้ฟรีเช่นเดิม สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.google.co.th/a

นอกจากนี้ Google Apps ยังได้ลบคำว่า Beta ออกจากบริการและโปรแกรมต่างๆ ใน Google Apps เช่น Gmail (ใช้ Beta มานานถึง 5 ปี) และอื่นๆ เช่น Google Calendar, Google Doc และ Google Talk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s