Windows 7 Price List


Windows 7

รายละเอียดราคาจำหน่าย Windows 7 และกำหนดการวางจำหน่ายเวอร์ชันภาษาไทย
ไมโครซอฟท์ได้ประกาศราคาจำหน่าย Windows 7 แบบ Retail ทั้งเวอร์ชันเต็ม (Full) และเวอร์ชันอัพเกรด (Upgrade) อย่างเป็นทางการแ้ล้ว รายละเอียดดังนี้

• Windows 7 Home Premium เป็นเวอร์ชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้ตามบ้าน เช่น การท่องอินเทอร์เน็ต รับ-ส่งอีเมล หรือใช้ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
Windows 7 Home Premium (Upgrade): USD $119.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,200 บาท)
Windows 7 Home Premium (Full): USD $199.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 บาท)

• Windows 7 Professional เป็นเวอร์ชันที่เหมาะทั้งการใช้ภายในองค์กรหรือการใช้งานในระดับมืออาชีพ และการใช้งานของผู้ใช้ตามบ้าน
Windows 7 Professional (Upgrade): USD $199.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 บาท)
Windows 7 Professional (Full): USD $299.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10,500 บาท)

• Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate (Upgrade): USD $219.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,700 บาท)
Windows 7 Ultimate (Full): USD $319.99 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 11,200 บาท)

หากเปรียบเทียบเวอร์ชัน Home Premium ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีการใช้งานมากที่สุดนั้น ราคา Windows 7 Home Premium เวอร์ชันเต็มจะมีราคาถูกกว่า Windows Vista Home Premium ถึง USD $40 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,400 บาท)

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังเสนอโปรโมชัน “Windows 7 Upgrade Option Program” สำหรับผู้ซื้อพีซีใหม่พร้อม Windows Vista สามารถอัพเกรดเป็น Windows 7 ในราคาซึ่งถูกกว่าการซื้อเวอร์ชันเต็มประมาณ USD $80-100 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,800-3,500 บาท) แถมยังออกโปรโมชันพิเศษให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับการสั่งซื้อ Windows 7 ล่วงหน้า แต่จะมีเฉพาะในบางประเทศ/ภูมิภาค (เท่าที่ตรวจสอบไม่มีโปรโมชันนี้ในประเทศไทย)

Windows 7 เวอร์ชัน Retail ในภาษาไทย
สำหรับ Windows 7 เวอร์ชัน Retail ในภาษาไทย นั้น มีกำหนดการวางจำหน่าย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 พร้อมกับเวอร์ชันในภาษาต่างๆ อีก 20 ภาษา คือ Turkish, Czech, Portuguese, Hungarian, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish, Greek, Ukrainian, Romanian, Arabic, Lithuanian, Bulgarian, Estonian, Slovenian, Hebrew, Croatian, Serbian Latin, และ Latvian

ที่มา: Thai Windows Administrator Blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s