Google Chrome 4.0.213.1 Beta (Dev)


Google Chrome 4
Google Chrome 4

Download Google Chrome 4.0.213.1 Beta (Dev)

Google เปิดให้ดาวน์โหลด Google Chrome 4.0.213.1 Beta เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดผลาดของโปรแกรม ท่านใดสนใจทดลองใช้งาน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งได้จากเว็บไซต์ Google Chrome (โดยให้เลือกภาษาเป็น English) หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดยตรงได้จากเว็บไซต์ Download Google Chrome 4.0.213.1 Beta ไฟล์ขนาด 11.6 MB

การปรับปรุงใน Google Chrome 4.0.213.1 Beta
ใน Google Chrome 4.0.213.1 Beta มีการปรับปรุงดังนี้
ทุกแพลตฟอร์ม
• [r26815] New-FTP: Requires re-authentication when navigating around. (Issue: 21184)
• [r26860] [DEPS] Move FTP LIST parsing code to the renderer process, limiting potential damage from security issues.

บน Windows
• Issues with drop down select boxes fixed.
• [r26359] BiDi-language filenames now displayed correctly in download shelf. (Issue: 10860)

หมายเหตุ: เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันสำหรับใช้ทดสอบการทำงานเท่านั้น ไม่ใช่เวอร์ชันที่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น หากท่านใดต้องการทดสอบขอแนะนำให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทดสอบเท่านั้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s