Downnload Firefox 3.0.15 and 3.5.4


Mozilla Firefox
ตอนสายของเมื่อวานวันนี้ (28 ตุลาคม 2552 ตามเวลาในประเทศไทย) ทาง Mozilla ได้เปิดให้ดาวน์โหลด Firefox เวอร์ชัน 3.0.15 และ 3.5.4 แล้ว โดยในเวอร์ชันใหม่นี้จะเป็นการอัพเดทด้านซีเคียวริตี้เพื่อแก้ประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยต่างๆ

สำหรับใครที่ยังใช้ Firefox เวอร์ชันเก่าอยู่ก็สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดทได้ฟรีตามรายละเอียดด้านล่าง ที่สำคัญมีเวอร์ชันภาษาไทยให้ใช้งานด้วยครับ

วิธีการอัพเดท Firefox สำหรับผู้ใช้เก่า
สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้ง Firefox บนเครื่องอยู่แล้ว สามารถทำการอัพเดทได้ง่ายๆ โดยการคลิก Help แล้วคลิก Check for Update ดังรูปที่ด้านล่าง จากนั้นให้ดำเนินตามคำสั่งบนจอภาพจนแล้วเสร็จ

Check for Update
Check for Update

หมายเหตุ :
ผู้ที่ใช้ Firefox 3.0.14 หรือเก่ากว่า หลังจากทำการอัพเดทเป็น Mozilla Firefox 3.0.15 เสร็จแล้วแนะนำให้อัพเดทอีกครั้งให้เป็น Firefox 3.5.4

การดาวน์โหลด Firefox 3.0.15
โปรแกรมติดตั้ง Firefox 3.0.15 สามารถทำการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
• ทุกเวอร์ชัน: Download Firefox 3.0.15 ทุกภาษา (All language)
• เวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับระบบวินโดวส์: Download Firefox 3.0.15 (English)
• เวอร์ชันภาษาไทยสำหรับวินโดวส์: Download Firefox 3.0.15 (Thai)

การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยใน Firefox 3.0.15
ใน Firefox 3.0.15 ได้รับการแก้ปัญหาด้านช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจำนวน 10 ปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนี้
• MFSA 2009-64 Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.9.1.4/ 1.9.0.15) [Critical]
• MFSA 2009-63 Upgrade media libraries to fix memory safety bugs [Critical]
• MFSA 2009-62 Download filename spoofing with RTL override [Low]
• MFSA 2009-61 Cross-origin data theft through document.getSelection() [Moderate]
• MFSA 2009-59 Heap buffer overflow in string to number conversion [Critical]
• MFSA 2009-57 Chrome privilege escalation in XPCVariant::VariantDataToJS() [Critical]
• MFSA 2009-56 Heap buffer overflow in GIF color map parser [Critical]
• MFSA 2009-55 Crash in proxy auto-configuration regexp parsing [Moderate]
• MFSA 2009-53 Local downloaded file tampering [Low]
• MFSA 2009-52 Form history vulnerable to stealing [Moderate]

การดาวน์โหลด Firefox 3.5.4
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด Firefox 3.5.4 ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
• ทุกเวอร์ชัน: Download Firefox 3.5.4 ทุกภาษา
• เวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับวินโดวส์: Download Firefox 3.5.4 (English)
• เวอร์ชันภาษาไทยสำหรับวินโดวส์: Download Firefox 3.5.4 (Thai)

ฟีเจอร์ใหม่ใน Firefox 3.5.4
• เพิ่มฟังก์ชัน re-submit crash reports
• แก้ปัญหาเกี่ยวข้อผิดผลาดในการทำงานของ SSL
• แก้หลายปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพการทำงาน

การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยใน Firefox 3.5.4
ใน Firefox 3.5.4 ได้รับการแก้ปัญหาด้านช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจำนวน 11 ปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนี้
• MFSA 2009-64 Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.9.1.4/ 1.9.0.15) [Critical]
• MFSA 2009-63 Upgrade media libraries to fix memory safety bugs [Critical]
• MFSA 2009-62 Download filename spoofing with RTL override [Low]
• MFSA 2009-61 Cross-origin data theft through document.getSelection() [Moderate]
• MFSA 2009-59 Heap buffer overflow in string to number conversion [Critical]
• MFSA 2009-57 Chrome privilege escalation in XPCVariant::VariantDataToJS() [Critical]
• MFSA 2009-56 Heap buffer overflow in GIF color map parser [Critical]
• MFSA 2009-55 Crash in proxy auto-configuration regexp parsing [Moderate]
• MFSA 2009-54 Crash with recursive web-worker calls [Critical]
• MFSA 2009-53 Local downloaded file tampering [Low]
• MFSA 2009-52 Form history vulnerable to stealing [Moderate]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s