FileZilla 3.3.1 RC1


FileZilla 3.3.1 RC1
FileZilla 3.3.1 พัฒนาใกล้แล้วเสร็จแล้ว โดยล่าสุดได้พัฒนาถึงเวอร์ชัน RC1 พร้อมเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลด FileZilla 3.3.1 RC1 ไปทดลองใช้งานได้แล้ว โดย FileZilla นั้นเป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์ FTP, FTPS และ SFTP แบบ Open Source สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 9x, ME, NT4, 2000, XP และ Windows 7

จุดเด่นของโปรแกรม FileZilla คือเรื่องการใช้งานง่ายเนื่องจากมีอินเทอร์เฟชแบบกราฟิก (GUI) มีประสิทธิภาพการทำงานสูง และความน่าเชื่อถือในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ให้ใช้งานอีกมากมาย ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้ไลเซนส์แบบ GNU General Public License

ฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม FileZilla 3.3.1 RC1
โปรแกรม FileZilla 3.3.1 RC1 จะมีฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง ดังนี้
– New tab context menu, can be used to close or refresh current tab or to close all but the current tab.
– Unix/Linux, OS X: Display sort indicators in filelist header control
– Remember size of dialog showing all files opened for editing
– Add refresh item to filelist context menus
– Scroll treeview horizontally if needed to keep item in view on changing directories

นอกจากนี้ยังได้แก้ไขข้อผิดผลาด (Bugfix) ที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้าดังนี้
– Fix crash of fzsftp if server closes connection
– Successfully downloaded update file is no longer deleted if user cancels the finish page of the update check wizard
– Do not retry connecting if not trusting certificate on FTP over TLS connections
– Better reporting of handshake failures on FTP over TLS connections
– Unix/Linux: Check for xdg-open. This program from the xdg-utils is an indirect runtime dependency. It is used by wxWidgets to open URLs in the default browser
– Refactored most of the tabbing code
– Use proper address type on SOCKS proxies
– Add missing default button in bookmarks dialog

ฟีเจอร์หลักของโปรแกรม FileZilla
โปรแกรม FileZilla มีฟีเจอร์หลัก ดังนี้
– Easy to use
– Supports FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP)
– Cross-platform. Runs on Windows, Linux, *BSD, Mac OS X and more
– IPv6 support
– Available in many languages
– Supports resume and transfer of large files >4GB
– Powerful Site Manager and transfer queue
– Bookmarks
– Drag & drop support
– Configurable transfer speed limits
– Filename filters
– Network configuration wizard
– Remote file editing
– Keep-alive
– HTTP/1.1, SOCKS5 and FTP-Proxy support
– Logging to file

การดาวน์โหลด FileZilla
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด FileZilla มาใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ด้านล่าง
FileZilla Homepage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s