VirtualBox 3.1.4 Beta 1


VirtualBox 3.1.4 พัฒนาถึงเวอร์ชัน Beta 1
VirtualBox 3.1.4 ใกล้แล้วเสร็จอีกหนึ่งก้าว โดยล่าสุด VirtualBox.org ได้เปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลด VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 ไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งในเวอร์ชัน Beta 1 นี้มีการปรับปรุงการทำงานหลายอย่างตามรายละเอียดด้านล่าง

VirtualBox ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจำลองระบบคอมพิวเตอร์ (Virtualization) ลักษณะเดียวกับโปรแกรม VMware Workstation ของ VMware ซึ่งเป็นโปรแกรมเชิงพานิชย์ต้องซื้อจึงจะใช้งานได้ หรือโปรแกรม Virtual PC ของ Microsoft ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี และ Windows Virtual PC ของ Microsoft ซึ่งใช้งานได้ฟรีแต่จะมีเฉพาะใน Windows 7 Professional, Enterprise และ Ultimate แต่ต่างกันที่ VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source ของ Sun Microsystems (http://www.sun.com) สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ไลเซนส์แบบ GNU General Public License (GPL)

การดาวน์โหลด
ผู้ที่สนใจทดลองใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 เวอร์ชันสำหรับ Windows มาใช้งานได้ฟรีที่เว็บไซต์ Download VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 for Windows

• รายละเอียดโปรแกรม VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 for Windows
เวอร์ชัน: 3.1.4.57050
ชื่อไฟล์: VirtualBox-3.1.4_BETA1-57050-Win.exe
ขนาดไฟล์: 70 MB

การปรับปรุงใน VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1
ใน VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 มีการปรับปรุงหลายอย่างดังนี้
• VMM:SMP stability fixes
• VMM:fixed guru meditation in certain rare cases (bug #5968)
• VMM:activate NXE for PAE enabled guests (VT-x and AMD-V on 32 bits hosts only; bug #3578)
• VMM:added workaround for broken BIOSes that make VirtualBox think AMD-V is in use (for details see bug #5639)
• VMM:fixed rare host reboot when restoring a saved state
• VMM:turn on nested paging by default for new VMs (if available; VT-x and AMD-V only)
• VMM:turn on VPID by default for new VMs (if available; VT-x only)
• VMM:perform strict CPUID compatibility checks when teleporting;to get the old behavior set “VBoxInternal/CPUM/StrictCpuIdChecks” to 0
• VBoxManage:add restorecurrent operation to snapshots command
• VBoxManage:fixed broken snapshot lookup by name (bug #6070)
• GUI:fixed the broken “Reload” button that reloads the machine XML when a machine is inaccessible
• 3D Support:fixed SELinux warning saying VBoxOGL.so requires text relocation (bug #5690)
• 3D Support:fixed Corrupted surface rendering (bug #5695)
• 3D Support:free textures on guest application termination (bug #5206)
• Seamless:disable seamless mode when guest changes screen resolution (bug #5655)
• NAT:fixed high CPU load under certain circumstances (Windows hosts only; bug #5787)
• NAT:fixed handling of the broadcast flag in DHCP requests
• Virtio-net: don’t crash when ports accessed beyond the valid range (bug #5923)
• LsiLogic:fix for Windows 7 guests
• ATA:fix for guru meditation when installing Solaris 8 guests (bug #5972)
• VHD:fixed an incompatibility with Virtual PC (bug #5990)
• VHD:update the footer backup after setting a new UUID (bug #5004)
• Host DVD:really fixed loading “passthrough” setting from config file (bug #5681)
• Shared folders:fixed resolving of symlink target on Linux (3.1.2 regression)
• VRDP:fixed VERR_NET_ADDRESS_IN_USE error when restarting a VM (3.1 regression; bug #5902)
• PulseAudio:fixed recording (bug #4302)
• USB:fixed a shutdown blue screen (Windows hosts only; bug #5885)
• BIOS:fixed attribute during text scroll (bug #3407)
• OVF:fix strange error messages on disk import errors
• OVF:do not require write access the the .ovf file during import (3.1 regression; bug #5762)
• iSCSI:fix taking snapshots of a running VM (#5849)
• Solaris hosts:several USB fixes (including support for Apple iPod; bug #5873)
• Solaris installer:fixed USB module removal and Solaris 10 “id” binary incompatibility
• Guest Additions:fixed wrong guest time adjustment if the guest clock is ahead (3.1 regression; non-Windows guests only)
• Linux Additions:fixed shared folders for Linux 2.6.32 guests(bug #5891)
• Linux Additions:make the mouse driver work on Debian 5.0.3 guests again (3.1.2 regression, bug #5832)
• Windows Additions:fixed malfunctioning VBoxService that broke time-sync (bug #5872)
• Windows Additions:fixed uninstallation issues on 64-bit guests
• Windows Additions:fixed some sysprep execution issues
• X.Org Additions:never reject the saved video mode as invalid (bug #5731)
• XFree86 Additions:accept video mode hints for the initial mode again

ความต้องการะบบของ VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1
VirtualBox รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Macintosh และ OpenSolaris โดยสามารถรองรับกับ Guest OS (ระบบระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเวอร์ชวลแมชชีนใน VirtualBox) ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง Windows 7 ทั้งเวอร์ชัน 32-bit (x86) และ 64-bit (x64) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตัวล่าสุดของไมโครซอฟท์

Support Host Operating Systems
VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 สามารถรองรับ Host Operating Systems ดังนี้
• Windows XP
• Linux
• Mac OS X
• Solaris และ OpenSolaris

Support Guest Operating Systems
VirtualBox 3.1.4.57050 Beta 1 สามารถรองรับ Guest Operating Systems ดังนี้
• Windows Family
Windows NT, Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Serevr 2008 และ Windows 7

• Linux family
สามารถรองรับ Linux ที่ใช้ kernels เวอร์ชัน 2.4 และ 2.6 ได้ แต่ทางผู้พัฒนาแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 2.6.13 หรือสูงกว่า สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่: รายชื่อ Guest OSes

ฟีเจอร์เด่นของ VirtualBox 3.1
สำหรับฟีเจอร์การใช้งานที่น่าสนใจของ VirtualBox 3.1 มีดังนี้
1. Modularity มีการออกแบบแยกเป็นโมดูลและมีการออกแบบอินเทอร์เฟชภายในที่ดี ทำให้การควบคุมจัดการทำได้ง่ายและหลากหลาย เช่น สามารถทำการสตาร์ทเวอร์ชวลแมชชีนด้วยอินเทอร์เฟชแบบ GUI และทำการควบคุมเวอร์ชวลแมชชีนจากคอมมานด์ไลน์ หรือควบคุมจากระยะไกล
2. Virtual machine descriptions in XML ค่าการคอนฟิกเวอร์ชันของเวอร์ชวลแมชชีนจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ XML และเป็นอิสระจากเครื่องโลคอลแมชชีน ทำให้การย้ายระบบเวอร์ชวลแมชชีนทำได้ง่ายขึ้น
3. Guest Additions for Windows and Linux สามารถทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนเวอร์ชวลแมชชีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. Shared folders การแชร์ข้อมูลระหว่าง Host และ Guest สามารถทำได้ง่าย
5. Virtual USB Controllers มีการจำลอง USB controller บนเวอร์ชวลแมชชีน ทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ USB ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม
6. Remote Desktop Protocol สามารถรองรับกับโปรโตคอล RDP ได้อย่างเต็มรูปแบบ
7. USB over RDP เครื่องเวอร์ชวลแมชชีนสามารถแอคเซสกับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง Remote Client ได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
VirtualBox home page

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s