Migrate Virtual Machine to new VMWare Server

การไมเกรต Virtual Machine ไปยัง VMware Server ตัวใหม่
• ขั้นตอนการไมเกรตเวอร์ชวลแมชชีน:
หลังจากทำการติดตั้ง VMware Server บนเคร่องเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นการไมเกรตเวอร์ชวลแมชชีนไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1 การก็อปปี้ไฟล์เวอร์ชวลแมชชีนจาก WMware Server ตัวเก่าไปตัวใหม่
1. ให้ทำการก็อปปี้ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ของเวอร์ชวลแมชชีนบน WMware Server ตัวเก่าที่ต้องการย้าย (ไฟล์ .vmx, .vmxf, .vhd, .vmsd, nvram, .vmdk และไฟล์ .txt) ไปยัง VMWare Server ตัวใหม่ โดยให้ก็อปปี้ไฟล์ทั้งหมดลงในโฟลเดอร์…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?

Advertisements

VMware Player 2.5.2 Build 156735

VMware Player 2.5.2 Build 156735
โปรแกรม VMware Player นั้นเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการรัน Virtual Machine โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง VMware Workstation หรือ VMware Server ซึ่งสามารถรองรับ Virtual Machine ที่สร้างจาก VMware Workstation, GSX Server หรือ ESX Server, Microsoft virtual machines และดิสก์ในฟอร์แมตของ Symantec LiveState ท่านใดสนใจก็สามารถทำการดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้ตามรายละเอียดในส่วนการดาวน์โหลดด้านล่างครับ…อ่านรายละเอียดทั้งหมด ?